Hello World. Kini Rumah Kucing telah dibuka di Tingkat B1 KB Mall. Banyak aktiviti menarik telah diadakan. Antaranya ialah pertandingan mewarna, pertandingan menghias rumah kucing, pameran kucing, dan banyak lagi.