Pewaris ditubuhkan dengan 6 matlamat utama seperti berikut :

PERTAMA

Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat.

KEDUA

Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman.

KETIGA

Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat.

KEEMPAT

Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka.

KELIMA

Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati.

KEENAM

Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat.