PENAFIAN

Terakhir dikemas kini: 2021-02-01

PENAFIAN LAMAN WEB

Maklumat yang diberikan oleh PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN (“Syarikat”, “kami”, “kami”, “kami”) di https://www.pewaris.mynik.org (Laman) adalah untuk tujuan maklumat umum hanya. Semua maklumat di Laman ini diberikan dengan itikad baik, namun kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan, atau kelengkapan setiap maklumat di Laman.

DI BAWAH TIADA TINGKATAN HARUS KAMI MEMILIKI TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU KERUGIAN ATAU KEROSAKAN SETIAP JENIS YANG DITANGGUHKAN SEBAGAI KEPUTUSAN PENGGUNAAN LAMAN ATAU PERHUBUNGAN ATAS SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN. PENGGUNAAN LAMAN ANDA DAN KEPERCAYAAN ANDA DENGAN SETIAP MAKLUMAT DI LAMAN INI ADALAH SENDIRI DALAM RISIKO SENDIRI.

PENAFIAN PAKAIAN LUARAN

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Laman) pautan ke laman web lain atau kandungan milik atau berasal dari pihak ketiga atau pautan ke laman web dan ciri. Pautan luaran seperti itu tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kelengkapan oleh kami.

Sebagai contoh, Penafian yang digariskan telah dibuat menggunakan PolicyMaker.io aplikasi web percuma untuk menghasilkan dokumen undang-undang berkualiti tinggi. Penjana penafian PolicyMaker adalah alat yang mudah digunakan untuk membuat templat Penafian sampel yang sangat baik untuk laman web, blog, kedai atau aplikasi eCommerce.

KAMI TIDAK MENJAMIN, BERAKHIR, JAMINAN, ATAU MENANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAS KEBERKESANAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SETIAP MAKLUMAT YANG DITAWARKAN OLEH LAMAN WEB PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN MELALUI LAMAN ATAU SETIAP LAMAN WEB ATAU CIRI YANG DIHUBUNGKAN DI MANA-MANA ​​LAIN. KAMI TIDAK AKAN MENJADI PIHAK ATAU DALAM SETIAP CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMANTAUAN SETIAP TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PIHAK KETIGA YANG MEMBERIKAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN.

PENAFIAN PROFESIONAL

Laman web ini tidak boleh dan tidak mengandungi nasihat undang-undang. Maklumat tersebut diberikan untuk tujuan maklumat dan pendidikan umum sahaja dan bukan pengganti nasihat undang-undang profesional. Oleh itu, sebelum mengambil tindakan berdasarkan maklumat tersebut, kami menggalakkan anda untuk berunding dengan profesional yang sesuai. Kami tidak memberikan apa-apa nasihat undang-undang.

Kandungan yang diterbitkan di https://www.pewaris.mynik.org bertujuan untuk digunakan dan mesti digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat keputusan berdasarkan keadaan peribadi anda sendiri. Anda harus mengambil nasihat undang-undang bebas dari profesional atau penyelidikan secara bebas dan mengesahkan segala maklumat yang anda dapati di Laman web kami dan ingin bergantung.

PENGGUNAAN ATAU PERHUBUNGAN SETIAP MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI LAMAN INI ADALAH SENDIRI DI RISIKO SENDIRI.

PENAFIAN SELEPAS

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web afiliasi, dan kami mungkin menerima komisen afiliasi untuk setiap pembelian atau tindakan yang dilakukan oleh anda di laman web afiliasi menggunakan pautan tersebut.

PENAFIAN TESTIMONI

Laman web ini mungkin mengandungi testimoni oleh pengguna produk dan / atau perkhidmatan kami. Testimoni ini mencerminkan pengalaman dan pendapat kehidupan sebenar pengguna tersebut. Walau bagaimanapun, pengalaman itu adalah peribadi bagi pengguna tertentu, dan mungkin tidak semestinya mewakili semua pengguna produk dan / atau perkhidmatan kami. Kami tidak menuntut, dan anda tidak boleh menganggap bahawa semua pengguna akan mempunyai pengalaman yang sama.

HASIL INDIVIDU ANDA DAPAT BERBALOI.

Testimoni di Laman ini diserahkan dalam pelbagai bentuk seperti teks, audio dan / atau video, dan disemak oleh kami sebelum diposkan. Mereka muncul di Laman verbatim seperti yang diberikan oleh pengguna, kecuali untuk memperbaiki kesalahan tatabahasa atau menaip. Sebilangan testimoni mungkin disingkat demi kesimpulan, di mana testimoni penuh mengandungi maklumat luar yang tidak berkaitan dengan masyarakat umum.

Pandangan dan pendapat yang terkandung dalam testimoni hanya dimiliki oleh pengguna individu dan tidak menggambarkan pandangan dan pendapat kami.

PENAFIAN KESALAHAN DAN KESALAHAN

Walaupun kami telah melakukan segala usaha untuk memastikan bahawa maklumat yang terdapat di laman web ini telah diperolehi dari sumber yang boleh dipercayai, PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN tidak bertanggung jawab atas sebarang kesalahan atau peninggalan atau hasil yang diperoleh dari penggunaan maklumat ini. Semua maklumat di laman web ini disediakan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan kelengkapan, ketepatan, ketepatan masa atau hasil yang diperoleh dari penggunaan maklumat ini, dan tanpa jaminan apa-apa jenis, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada jaminan prestasi, kebolehdagangan, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Tidak akan berlaku PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN, perkongsian atau syarikat yang berkaitan dengannya, atau rakan kongsi, ejen atau pekerja daripadanya akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain atas sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil berdasarkan maklumat di Laman ini atau untuk sebarang kerosakan akibatnya, khas atau serupa, walaupun diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut.

PENAFIAN SUMBANGAN PENJAGA

Laman web ini boleh merangkumi kandungan dari penyumbang tetamu dan sebarang pandangan atau pendapat yang dinyatakan dalam catatan tersebut adalah peribadi dan tidak mewakili pandangan PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN atau mana-mana kakitangan atau sekutunya kecuali dinyatakan secara eksplisit.

PENAFIAN LOGOS DAN Tanda Dagangan

Semua logo dan tanda dagangan pihak ketiga yang dirujuk di https://www.pewaris.mynik.org adalah tanda dagangan dan logo pemiliknya masing-masing. Sebarang penyertaan tanda dagangan atau logo tersebut tidak menyiratkan atau merupakan kelulusan, sokongan atau penajaan PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN oleh pemilik tersebut.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai maklum balas, komen, permintaan sokongan teknikal atau pertanyaan lain, sila hubungi kami melalui e-mel: 

Ini Penafian telah dicipta untuk https://www.pewaris.mynik.org oleh PolicyMaker.io pada 2021/02/01