PEWARIS

PERLEMBAGAAN

FASAL 01 – NAMA

FASAL 02 – TEMPAT URUSAN

FASAL 03 – MATLAMAT

FASAL 04 – KEAHLIAN

FASAL 05 – PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

FASAL 06 – SUMBER KEWANGAN

FASAL 07 – MESYUARAT AGONG

FASAL 08 – JAWATANKUASA

FASAL 09 – KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI

FASAL 10 – KEWANGAN

FASAL 11 – JURUAUDIT

FASAL 12 – PENTADBIRAN HARTA

FASAL 13 – TAFSIRAN PERLEMBAGAAN

FASAL 14 – PENASIHAT

FASAL 15 – LARANGAN

FASAL 16 – PINDAAN PERLEMBAGAAN

FASAL 17 – PEMBUBARAN

FASAL 18 – BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA