PERLEMBAGAAN

FASA 1 – NAMA

FASA 2 – TEMPAT URUSAN

FASA 3 – TUJUAN/MATLAMAT

FASA 4 – KEAHLIAN

FASA 5 – PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

FASA 6 – SUMBER KEWANGAN

FASA 7 – MESYUARAT AGONG

FASA 8 – JAWATANKUASA

FASA 9 – KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI

FASA 10 – KEWANGAN

FASA 11 – JURUAUDIT

FASA 12 – PENTADBIR HARTA / PEMEGANG AMANAH

FASA 13 – TAFSIRAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN

FASA 14 – PENASIHAT/PENAUNG

FASA 15 – LARANGAN

FASA 16 – PINDAAN PERLEMBAGAAN

FASA 17 – PEMBUBARAN

FASA 18 – BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA