FASA 1 – NAMA

1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama :

PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN

2 Takrif Nama : –
3 Bertaraf : NEGERI