FASA 2 – TEMPAT URUSAN

1 Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah :

PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,

16010 KOTA BHARU,

KELANTAN

dan alamat untuk surat-menyurat ialah :

PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,

16010 KOTA BHARU,

KELANTAN

atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa.

2 Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat Pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.