FASA 2

Page: > PERLEMBAGAAN

TEMPAT URUSAN

 1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah:

  PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,
  16010 KOTA BHARU,
  KELANTAN

  dan alamat untuk surat-menyurat adalah:

  PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,
  16010 KOTA BHARU,
  KELANTAN

  atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa;

 2. Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.