FASA 3 – MATLAMAT

1 Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat.
2 Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman.
3 Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat.
4 Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka.
5 Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati.
6 Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat.