FASA 3

Page: > PERLEMBAGAAN

TUJUAN DAN MATLAMAT

  1. Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat,
  2. Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman,
  3. Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat,
  4. Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka,
  5. Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati, dan
  6. Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat.