PEWARIS

MATLAMAT

1 Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan,
sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat
2 Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat
berbilang kefahaman
3 Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat
4 Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya
peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala
sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka
5 Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati
6 Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa
mengenai kepentingan masyarakat