PEWARIS

TEMPAT URUSAN

1 Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah

PT 267-C, JALAN KUALA KRAI
16010 KOTA BHARU
KELANTAN

dan alamat untuk surat-menyurat adalah

PT 267-C, JALAN KUALA KRAI
16010 KOTA BHARU ccc
KELANTAN

atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke
semasa oleh Jawatankuasa

2 Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat Pertubuhan tidak boleh diubah
tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.